Blade and Soul 2

รีวิวเกม Blade and Soul 2 เกมบนโทรศัพท์มือถือ แนว MMO เนื้อเรื่องในเกมจะเกี่ยวกับตัวละครหลักที่มีปิศาจสิงอยู่ในตัว ถ้าตัวละครหลักในเกมใกล้แพ้ ตัวละครหลักจะกลายเป็นปิศาจแล้วมาต่อสู้กับคู้ต่อสู้อื่น ซึ่งก่อนเข้าสู่ระบบเกม ผู้เล่นต้องดาวน์โหลด และติดตั้งเกมให้เรียบร้อย หลังจากนั้นเข้ามาเลือก Server จะมีรายชื่อและลำดับสีที่แสดงสถานะของ Server ถ้า Server เป็นสีเขียว นั่นแสดงว่าสมาชิกใน Server ยังไม่เต็มจำนวนรับ ถ้า Server เป็นสีส้ม นั่นแสดงว่าสมาชิกใน Server ใกล้เต็มจำนวนรับแล้ว และถ้า Server เป็นสีแดง นั่นแสดงว่าสมาชิกใน Server เต็มแล้ว  

เกมออนไลน์

รายละเอียดของเกม Blade and Soul 2

ตัวละครในเกม สามารถเปลี่ยนอาวุธโดยดูที่ระดับสกิล ตัวละครสามารถซื้ออาวุธอื่นมาใช้จาก NPC ในเกมได้ การปล่อยบอต ผู้เล่นสามารถกดปุ่มภารกิจ ตัวละครในเกมจะดำเนินการต่อสู้กับมอนสเตอร์ การต่อสู้กับมอนสเตอร์หรือบอส ผู้เล่นควรสังเกตวิธีการโจมตีของมอนสเตอร์หรือบอส ในบางครั้งบอสในเกมอาจทำให้ตัวละครในเกม Stun สักครู่ ผู้เล่นจะต้องหาวิธีในการหลบหลีก ส่วนการรับภารกิจในเกมBlade and Soul 2 ภารกิจจะมีหลากหลายประเภท อย่างเช่น ถ้าภารกิจเป็นสีเหลือง นั่นคือ ภารกิจหลัก ถ้าเป็นสีฟ้า นั่นคือ ภารกิจในพื้นที่ จะมีการกำหนดระยะเวลาในการเล่นเกม

การปล่อยออโต้สกิลในเกม ช่วงตอนต้นของเกม ระบบเกมจะให้ตัวละครใช้เพียงแค่สกิลเดียว ถ้าผู้เล่นต้องการให้ตัวละครในเกมใช้สกิลออโต้มากกว่านั้น จะต้องทำการสไลด์หน้าจอขึ้นและลง ส่วนการใช้งานไอเท็มที่เป็นการปรุงยาเพื่อเติมพลังชีวิต ระบบเกมจะให้ใช้การปรุงยาอัตโนมัติ แต่ถ้าตัวละครในเกมต่อสู้จนแพ้ ระบบเกมจะทำการกู้คืน EXP ให้กับตัวละครในเกม โดยการใช้เงินในเกม ซึ่งมีเวลาในการกู้คืนประมาณ 24 ชั่วโมง ถ้าไม่กู้คืน EXP ก็จะหายไป

เกมแนว MMO

ระบบเกม ไม่มีการดีลไอเท็มในระบบเกม แต่จะมีตลาดกลางในระบบเกม ผู้เล่นสามารถนำไอเท็มไปซื้อขายได้ นอกจากนี้ในระบบเกมจะมีปุ่มกด Clan ผู้ล่นสามารถ บริจาค และรับรางวัล ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดได้ว่าในระบบ Clan มีสมาชิกคนใดอยู่ในระบบนั้นบ้าง ถ้าเป็นตัวละครหลักของผู้เล่น รายชื่อจะอยู่ด้านล่างสุดของระบบนี้ และสามารถบอกรายละเอียดสถานะได้ว่าตอนนี้ผู้อยู่ในสถานะใด นอกจากนี้ในระบบ Clan ยังมีสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ อย่างเช่น ตัวละครจะได้รับ EXP เพิ่มขึ้น เป็นต้น

สามารถติดตาม เกมบนโทรศัพท์มือถือ และคอมพิวเตอร์ อัปเดตเกมใหม่ ๆ ได้ที่ pokertablesexpress